Logg inn - registrerte brukere

 Husk brukernavn

Glemt passord?
GateBooking - Hvorfor?
 


Unngå kø og ventetid
Reservert oppmøtetid ved gate
garanterer en prioritert og rask
behandling


ISPS godkjent
ISPS dokumenter opprettes papirløst
samtidig med reservasjonen
 


Forbinder logistikkaktører
GateBooking muliggjør
samhandling mellom havne- og
logistikkaktørerAlltid oppdatert
GateBooking konto viser sanntid-
status og historikk på alle
bevegelser


Effektive terminaler
Tettere og enklere kommunikasjon
mellom logistikkpartnere fremmer
etterspørsel


Elektronisk kjøreordre
Terminalkunder kan enkelt og
gratis få tilgang til sin egen
GateBooking konto
Gatebooking - for hvem?

Trucking
 
• Reserver oppmøtetid og få prioritert og rask behandling ved terminalen
• Opprett kjøreoppdrag på din GateBooking-konto og følg status i sanntid
• ISPS dokumentasjon opprettes elektronisk og følger GateBooking automatisk
• Tildel og utløs kjøreoppdrag via email eller SMS
• Din GateBooking konto åpner for samarbeid med flere terminaler
• Operativ leder kan ta bedre beslutninger basert på status & bookinginfo
• Kostnadsfri basiskonto med mulighet for ekstratjenester
Terminal
 
• Bedre flyt og kortere behandlingstid per lastebil
• Definer åpningstider og reservasjonstidsvinduer
• Optimer ressursplanlegging gjennom gate-reservasjoner
• Minimer administrasjonsarbeid gjennom reservasjoner
• Åpner for fullautomatisk Gate-løsning (som link til vår webside)
• Sporbar ISPS dokumentasjon ifm. inspeksjon eller et konkret tilfelle
• Mulighet for informasjonsdeling med Havnemyndighet og transportører

Avskiper
 
• Reserver oppmøte i terminalgate for raskere betjening
• Opprett kjøreoppdrag og få oppdatert status på kjøringen
• ISPS dokumentasjon opprettes elektronisk og følger GateBooking automatisk
• Tildel og utløs kjøreoppdrag via email eller SMS
• Din GateBooking konto åpner for samarbeid med flere terminaler
Havn
 
• Reserver oppmøte i terminalgate for raskere betjening
• Du er forberedt på inngående IMO last
• Se plassering av IMO i tilfelle brand eller andre trusler
• Søk i ISPS dokumenter ifm. uregelmessigheter eller generelle avklaringer
• Selvbetjent oppslag av terminalens ISPS stikkprøver

Speditør
 
• Reserver tidspunkt når sjåfør henter/leverer godset
• Opprett kjøreoppdrag og få oppdatert status på kjøringer
• Opprett ISPS dokumentasjon elektronisk for terminaloperatøren
• Tildel kjøreoppdrag til sjåfør via SMS eller email
• Kontoen gir tilgang til informasjon fra flere terminaler
• Bruk status- og bookinginformasjon til beslutninger som operativ leder

Customer success
 
”Målet med dette er 4-delt:
1. Redusere ventetiden i gaten
2. Gjøre det vi kan for å heve kvaliteten, redusere feilutleveringer og at containere ikke blir levert til feil depot
3. Være i forkant av utviklingen ren datateknisk
4. GateBooking går hånd i hånd med vår automatiserte terminal-gate ”

Knut Erik Andersen, Terminal manager,
Bring Warehousing AS, Oslo

 
”Vi ser store besparelser i adminstrasjonsarbeid for vår terminal og våre transportører. Våre lokale kunder, importører og eksportører, kan forhåndsregistrere ankomsttid på terminalen for prioritert behandling.

Samtidig med reservasjonen ivaretar GateBooking ISPS-regelverket ved å opprette en elektronisk ISPS-sikkerhetserklæring.

Kenneth
Terminal manager Borg Havn

Greenwave Terminal Systems AS
Hovfaret 17A
N-0275  Oslo, Norway
 

Phone: +47 23 28 29 36


Email: post@greenwave.no